Suomeksi

Vuoden 2015 aikana yksin tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden määrän kasvoi huomattavasti. Eurooppaan saapui peräti 95 000 alaikäistä yksin tullutta turvapaikanhakijaa. Tämä muutos johtui useista pitkittyneistä Lähi-idän ja Afrikan väkivaltaisista konflikteista.

Nykyiset kansainvälisen suojelun käytänteet sekä sosiaalisen integraation pyrkimykset eivät ole kaikissa EU-maissa onnistuneet. TRUST-hanke työskentelee yksin tulleiden alaikäisten ja heille erilaista hoivaa tarjoavien yhteistyökumppaneiden kanssa.

Yksin tulleet alaikäiset turvapaikanhakijat ovat ylikulttuurisia toimijoita. He ovat oikeutettuja suojeluun ja hoivaan. Erityisesti heidän omaa toimijuuttaan ja taitojaan tulee kehittää ja tukea. Tämä edellyttää yksin tulleiden moninaisten maailmojen ymmärtämistä.

Alaikäisten yksin tulleiden sosiaalisen tuen vahvistaminen vaatii hallinnon sektorirajat ylittävää yhteistyötä muun muassa opettajien, hoivan tarjoajien, sekä lapsi- ja nuorisotyön henkilöstön kesken. TRUST-hanke tuo yhteen näitä toimijoita. Hankkeen keskiössä on erityisesti yksin tulleiden nuorten koettu arki.

TRUST luo ymmärrystä ja käytännön työkaluja yksin tulleiden alaikäisten tukemiseksi heidän uusissa kotimaissaan. Hanke keskittyy käytäntöihin, joiden avulla ylikulttuurinen ja ylipaikallinen kuuluminen voidaan tunnistaa ja tunnustaa. TRUSTissa tehdään pilotteja ja kokeiluja Suomessa, Ruotsissa, Saksassa ja Australiassa. Näin syntynyttä ymmärrystä yksin tulleiden sosiaalisesta integraatiosta ja kuulumisen tunteesta on mahdollista juurruttaa hoivatyön käytäntöihin ja hallinnan prosesseihin.

Print Friendly, PDF & Email