Scientific publications

Kaukko, Mervi & Wernesjö, Ulrika (2017). Belonging and participation in liminality: Unaccompanied children in Finland and Sweden, Childhood.Vol 24, Issue 1, 2017.

Bäcklund, Pia & Kuusisto-Arponen, Anna-Kaisa & Luukkonen Juho (2017). Julkishallinto sosiaalisten käytäntöjen kimppuna: teoreettis-metodologisia näkökulmia julkishallinnon toiminnan tutkimiseen. Hallinnon Tutkimus –lehti, 2/2017, 81–91.

Korjonen-Kuusipuro, Kristiina & Kuusisto-Arponen, Anna-Kaisa (2017). Muistelun monet muodot: kertomus, kehollisuus ja hiljaisuus paikan tietämisen tapoina. Elore (ISSN 1456-3010), vol. 24 – 1/2017.

Kaukko, Mervi (2017). The CRC of Unaccompanied Asylum Seekers in Finland. International Journal of Children’s Rights, 25(1).

Kaukko, Mervi & Dunwoodie, Karen & Riggs, Elisha (2017). Rethinking the Ethical and Methodological Dimensions of Research with Refugee Children. ZEP – Journal of International Education Research and Development Education, 1(40): 16–21.

Kuusisto-Arponen, Anna-Kaisa & Savolainen, Ulla (2016). The interplay of memory and matter: narratives of former Finnish Karelian child evacuees. Oral History Journal, 44: 2, 59–68.

Kuusisto-Arponen, Anna-Kaisa (2016). Myötätunnon politiikka ja tutkimusetiikka Suomeen yksin tulleiden maahanmuuttajanuorten arjen tutkimisessa. Sosiologia, 53: 4, 396–415.