Scientific publications

Kuusisto, Anna-Kaisa & Tuominen, Jaakko (2019). Epäilyä ja myötätuntoa: yksin tulleet alaikäiset turvapaikanhakijat Aamulehdessä, Helsingin Sanomissa ja YLE:n verkkouutisissa 2014–2016. Media ja viestintä, 42: 3, 187–212.

Kaukko, Mervi & Korkiamäki, Riikka ja Kuusisto, Anna-Kaisa (2019). Normatiivisesta etiikasta elettyyn kohtaamiseen: tutkimuksellista hengailua yksin tulleiden maahanmuuttajanuorten kanssa. Teoksessa Rutanen, Niina & Vehkalahti, Kaisa (toim.) Tutkimuseettisestä sääntelystä elettyyn kohtaamiseen. Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka II, Nuorisotutkimusverkosto, 86–102.

Korjonen-Kuusipuro, Kristiina & Kuusisto, Anna-Kaisa (2019). Socio-material Belonging – Perspectives for the Intercultural Lives of Unaccompanied Refugee Minors in Finland. Journal of Intercultural Studies, 40:4, 363-382. DOI: 10.1080/07256868.2019.1628725

Kuusisto-Arponen, Anna-Kaisa & Gilmartin, Mary (2019). Embodied migration and the geographies of care: the worlds of unaccompanied refugee minors. Teoksessa Katharyne Mitchell, Reece Jones and Jennifer L. Fluri (eds.). Handbook on Critical Geographies of Migration,  Edward Elgar, 80–91. https://doi.org/10.4337/9781786436030.00014

Gilmartin, Mary & Kuusisto-Arponen, Anna-Kaisa (2019). Borders and bodies: siting critical geographies of migration. Teoksessa Katharyne Mitchell, Reece Jones and Jennifer L. Fluri (eds.). Handbook on Critical Geographies of Migration, Edward Elgar, 18–29. https://doi.org/10.4337/9781786436030.00008

Pienimäki, Mari (2019) Improving the wellbeing of at-risk youth through media participation. Media Practice and Education. In print. https://doi.org/10.1080/25741136.2018.1541371

Kuusisto, Anna-Kaisa & Korjonen-Kuusipuro, Kristiina (2018). Yksin tulleet nuoret hallinnan kohteena: suomalainen yhteiskunta näköalattomuuden vai toivon rakentajana?Janus Sosiaalipolitiikan Ja Sosiaalityön Tutkimuksen Aikakauslehti, 26(4), 370-378. https://doi.org/10.30668/janus.76480

Kristiina Korjonen-Kuusipuro, Anna-Kaisa Kuusisto & Jaakko Tuominen (2018). Everyday negotiations of belonging – making Mexican masks together with unaccompanied minors
in Finland, Journal of Youth Studies. https://doi.org/10.1080/13676261.2018.1523539

Pienimäki, Mari (2018). Facilitating Creative Media Production through the Pedagogy of Multiliteracies. A Case Study with Vulnerable Young People. The International Journal of New Media, Technology and the Arts, 13(3), 9-20.

Anna-Kaisa Kuusisto & Kristiina Korjonen-Kuusipuro. Miten kokemuksellista tietoa käyttäen voidaan parantaa yksin Suomeen saapuneiden maahanmuuttajanuorten asumista? Tiede ja Edistys 2/2018, 152–158.

Kaukko, Mervi & Wernesjö, Ulrika (2017). Belonging and participation in liminality: Unaccompanied children in Finland and Sweden. Childhood, 24(1).

Bäcklund, Pia & Kuusisto-Arponen, Anna-Kaisa & Luukkonen Juho (2017). Julkishallinto sosiaalisten käytäntöjen kimppuna: teoreettis-metodologisia näkökulmia julkishallinnon toiminnan tutkimiseen. Hallinnon Tutkimus –lehti, 2/2017, 81–91.

Korjonen-Kuusipuro, Kristiina & Kuusisto-Arponen, Anna-Kaisa (2017). Muistelun monet muodot: kertomus, kehollisuus ja hiljaisuus paikan tietämisen tapoina. Elore (ISSN 1456-3010), vol. 24 – 1/2017.

Kaukko, Mervi (2017). The CRC of Unaccompanied Asylum Seekers in Finland. International Journal of Children’s Rights, 25(1).

Kaukko, Mervi & Dunwoodie, Karen & Riggs, Elisha (2017). Rethinking the Ethical and Methodological Dimensions of Research with Refugee Children. ZEP – Journal of International Education Research and Development Education, 1(40): 16–21.

Kuusisto-Arponen, Anna-Kaisa & Savolainen, Ulla (2016). The interplay of memory and matter: narratives of former Finnish Karelian child evacuees. Oral History Journal, 44: 2, 59–68.

Kuusisto-Arponen, Anna-Kaisa (2016). Myötätunnon politiikka ja tutkimusetiikka Suomeen yksin tulleiden maahanmuuttajanuorten arjen tutkimisessa. Sosiologia, 53: 4, 396–415.

Print Friendly, PDF & Email