Educational materials

Kuusisto-Arponen, Anna-Kaisa & Korjonen-Kuusipuro, Kristiina (2017). Yksin tulleiden maahanmuutajanuorten asumiseen tarvitaan päättäjiltä rohkeita ratkaisuja. Politiikasta.fi (15.5.2017).

Kivijärvi, Antti (2017). Kokemuksia työstä turvapaikanhakijanuorten kanssa: Osallisuutta luottamuksen kautta. Nuorisotyö. 1/2017, 28–31. (Postdoc-tutkija Mervi Kaukkon haastattelu)

Kuusisto-Arponen, Anna-Kaisa, Korjonen-Kuusipuro, Kristiina & Tuominen, Jaakko (2017). Yksin tulleiden turvapaikanhakijanuorten kuuluvuuden tunnetta tutkimassa. Yhteiset Lapsemme -lehti, 1/2017, 6–7.

Kaukko, Mervi, Lahti, Jennina & Nummenmaa, Esko (2016). Opiskelijoiden ja turvapaikanhakijoiden yhteistyö yliopiston kolmanteen tehtävään vastaamisena. Nuorisotutkimusseura. Näkökulma.  (Julkaistu 22.12.2016)

Kaukko, Mervi, Lahti, Jennina & Nummenmaa, Esko (2016). ”Kun on vain tavallinen minä ja tavallinen sinä”: ääniä vapaaehtoistyön kentältä. Nuorisotutkimusseura. Näkökulma.  (Julkaistu 9.12.2016)

Kuusisto-Arponen, Anna-Kaisa (2016). Yksin tulleiden nuorten kohtaaminen ja sosiaalinen tuki arjessa. Nuorisotutkimusseura. Näkökulma. (Julkaistu 18.11.2016)