Educational materials

Annas, Aminat, Kavi, Mohamed, Mohammed, Na Hay, Nasiya, Nathan, Parmina, Ro Han, Sithwat, Temira and Wahida with the help of Mervi Kaukko (2017). Ali and the Long Journey to Australia (Claymation movie). Monash University, Austalia & TRUST Project, Tampere University, Finland.

Tuominen, Jaakko, Kuusisto, Anna-Kaisa & Kristiina Korjonen-Kuusipuro (2018). Eurooppa panostaa perhehoitoon. Pelastakaa Lapset -lehti, 2/2018.

Kuusisto-Arponen, Anna-Kaisa (2017). Encounters with unaccompanied refugee minors and the question of social support. In Veronika Honkasalo, Karim Maiche, Henri Onodera, Marja Peltola & Leena Suurpää (eds.). Young people in reception centres. Finnish Youth Research Society Finnish Youth Research Network Internet publications 121, 34-38.

Annas, Aminat, Kavi, Mohamed, Mohammed, Na Hay, Nasiya, Nathan, Parmina, Ro Han, Sithwat, Temira and Wahida with the help of Mervi Kaukko (2017). Ali and the Long Journey to Australia.  University of Tampere, ISBN: 978-952-03-0617-5 (pdf)

Kuusisto, Anna-Kaisa, Kaukko, Mervi, Korjonen-Kuusipuro, Kristiina, Pienimäki, Mari & Tuominen, Jaakko (2017). Building Transcultural Trust, University of Tampere, ISBN: 978-952-03-0586-4.

Korjonen-Kuusipuro, Kristiina, Kuusisto, Anna-Kaisa ja Tuominen, Jaakko (2017). Toive kuulumisesta – yksin tulleet nuoret Suomessa. Antroblogi.fi (30.11.2017)

Kuusisto-Arponen, Anna-Kaisa & Korjonen-Kuusipuro, Kristiina (2017). Yksin tulleiden maahanmuutajanuorten asumiseen tarvitaan päättäjiltä rohkeita ratkaisuja. Politiikasta.fi (15.5.2017).

Kivijärvi, Antti (2017). Kokemuksia työstä turvapaikanhakijanuorten kanssa: Osallisuutta luottamuksen kautta. Nuorisotyö. 1/2017, 28–31. (Postdoc-tutkija Mervi Kaukkon haastattelu)

Kuusisto-Arponen, Anna-Kaisa, Korjonen-Kuusipuro, Kristiina & Tuominen, Jaakko (2017). Yksin tulleiden turvapaikanhakijanuorten kuuluvuuden tunnetta tutkimassa. Yhteiset Lapsemme -lehti, 1/2017, 6–7.

Kaukko, Mervi, Lahti, Jennina & Nummenmaa, Esko (2016). Opiskelijoiden ja turvapaikanhakijoiden yhteistyö yliopiston kolmanteen tehtävään vastaamisena. Nuorisotutkimusseura. Näkökulma.  (Julkaistu 22.12.2016)

Kaukko, Mervi, Lahti, Jennina & Nummenmaa, Esko (2016). ”Kun on vain tavallinen minä ja tavallinen sinä”: ääniä vapaaehtoistyön kentältä. Nuorisotutkimusseura. Näkökulma.  (Julkaistu 9.12.2016)

Kuusisto-Arponen, Anna-Kaisa (2016). Yksin tulleiden nuorten kohtaaminen ja sosiaalinen tuki arjessa. Nuorisotutkimusseura. Näkökulma. (Julkaistu 18.11.2016)