Educational materials

Kuusisto-Arponen, Anna-Kaisa (2017). Encounters with unaccompanied refugee minors and the question of social support. In Veronika Honkasalo, Karim Maiche, Henri Onodera, Marja Peltola & Leena Suurpää (eds.). Young people in reception centres. Finnish Youth Research Society Finnish Youth Research Network Internet publications 121, 34-38.

Annas, Aminat, Kavi, Mohamed, Mohammed, Na Hay, Nasiya, Nathan, Parmina, Ro Han, Sithwat, Temira and Wahida with the help of Mervi Kaukko (2017). Ali and the Long Journey to Australia.  University of Tampere, ISBN: 978-952-03-0617-5 (pdf)

Kuusisto, Anna-Kaisa, Kaukko, Mervi, Korjonen-Kuusipuro, Kristiina, Pienimäki, Mari and Tuominen, Jaakko (2017). Building Transcultural Trust, University of Tampere, ISBN: 978-952-03-0586-4.

Korjonen-Kuusipuro, Kristiina, Kuusisto, Anna-Kaisa ja Tuominen, Jaakko (2017). Toive kuulumisesta – yksin tulleet nuoret Suomessa. Antroblogi.fi (30.11.2017)

Kuusisto-Arponen, Anna-Kaisa & Korjonen-Kuusipuro, Kristiina (2017). Yksin tulleiden maahanmuutajanuorten asumiseen tarvitaan päättäjiltä rohkeita ratkaisuja. Politiikasta.fi (15.5.2017).

Kivijärvi, Antti (2017). Kokemuksia työstä turvapaikanhakijanuorten kanssa: Osallisuutta luottamuksen kautta. Nuorisotyö. 1/2017, 28–31. (Postdoc-tutkija Mervi Kaukkon haastattelu)

Kuusisto-Arponen, Anna-Kaisa, Korjonen-Kuusipuro, Kristiina & Tuominen, Jaakko (2017). Yksin tulleiden turvapaikanhakijanuorten kuuluvuuden tunnetta tutkimassa. Yhteiset Lapsemme -lehti, 1/2017, 6–7.

Kaukko, Mervi, Lahti, Jennina & Nummenmaa, Esko (2016). Opiskelijoiden ja turvapaikanhakijoiden yhteistyö yliopiston kolmanteen tehtävään vastaamisena. Nuorisotutkimusseura. Näkökulma.  (Julkaistu 22.12.2016)

Kaukko, Mervi, Lahti, Jennina & Nummenmaa, Esko (2016). ”Kun on vain tavallinen minä ja tavallinen sinä”: ääniä vapaaehtoistyön kentältä. Nuorisotutkimusseura. Näkökulma.  (Julkaistu 9.12.2016)

Kuusisto-Arponen, Anna-Kaisa (2016). Yksin tulleiden nuorten kohtaaminen ja sosiaalinen tuki arjessa. Nuorisotutkimusseura. Näkökulma. (Julkaistu 18.11.2016)