Yksin tulleiden maahanmuuttajanuorten asumiseen tarvitaan päättäjiltä rohkeita ratkaisuja

By: TRUST-team

TRUST:n blogikirjoitus “Yksin tulleiden maahanmuuttajanuorten asumiseen tarvitaan päättäjiltä rohkeita ratkaisuja” julkaistiin 15.5.2017 Poliitikasta-verkkolehdessä. Kirjoituksessa otetaan kantaa yksin tulleiden monimuotoisiin asumisratkaisuihin, sosiaaliseen tukeen ja kotouttamispolitiikkaan.

Blogikirjoitus on luettavissa Politiikasta-verkkosivuilla:

Yksin tulleiden maahanmuuttajanuorten asumiseen tarvitaan päättäjiltä rohkeita ratkaisuja