Politiikkasuositus: Yksin tulleiden maahanmuuttajanuorten asumisen ratkaisut

By: TRUST-team

Suomeen on viime vuosina saapunut useita tuhansia yksin tulleita alaikäisiä turvapaikanhakijoita. Suomen Akatemian TRUST-tutkimushanke tuottaa tutkittua tietoa yhteistyössä näiden nuorten ja heidän kanssaan työskentelevien toimijoiden kanssa. Nyt julkaisemme politiikkasuosituksen yksin tulleiden maahanmuuttajanuorten asumisen ratkaisuista. Nostamme asumisratkaisuiden osalta viisi keskeistä huomiota:

  • Perheryhmäkoti pitäisi nähdä vain yhtenä asumisen vaihtoehtona.
  • Yksin tulleiden alaikäisten perhesijoituksia on lisättävä ja perhesijoituksen toimintaperiaatteita selkeytettävä.
  • Tukiasumiseen tarvitaan velvoittava henkilökuntamitoitus.
  • Itsenäistymis- eli nivelvaiheen nuorille on kehitettävä tuettua asumista.
  • Itsenäisen asumisen esteitä tulee poistaa.

 

Hankkeen politiikkasuositus on kokonaisuudessaan luettavissa alla olevasta linkistä:

Yksin tulleiden maahanmuuttajanuorten asumisen ratkaisut 2017

Print Friendly, PDF & Email